ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1สถิติการตายจากมรณบัตรระหว่างเดือนตลาคม 2562-พฤษภาคม 2563.pdf19 มิ.ย. 2020สถิติการตายจากมรณบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 256367
2สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งเข้า ระหว่างเดือนตลาคม 2562-พฤษภาคม 2563.pdf19 มิ.ย. 2020สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งเข้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 256356
3สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออกระหว่างเดือนตลาคม 2562-พฤษภาคม 2563.pdf19 มิ.ย. 2020สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออกระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 256353
4สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรระหว่างเดือนตลาคม 2562-พฤษภาคม 2563.pdf19 มิ.ย. 2020สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 256354
5สถิติการเกิดจากสูตบัตรระหว่างเดือนตุลาคม2562- พฤษภาคม 2563.pdf19 มิ.ย. 2020สถิติการเกิดจากสูตบัตรระหว่างเดือนตุลาคม2562- พฤษภาคม 256345
6สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตรเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒.pdf20 มิ.ย. 2019สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตรเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒110
7สถิติการเกิดจากสูติบัตร แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒.pdf20 มิ.ย. 2019สถิติการเกิดจากสูติบัตร แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒88
8สถิติการตายจากมรณบัตร แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒.pdf20 มิ.ย. 2019สถิติการตายจากมรณบัตร แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒78
9สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒.pdf20 มิ.ย. 2019สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒90
10สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒.pdf20 มิ.ย. 2019สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒96
119999_2.pdf12 พ.ย. 2018สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก แยกรายเดือน ปีงบ 2561137
129999_3.pdf12 พ.ย. 2018สถิติตายจากมรณบัตร แรกรายเดือน ปีงบ 2561160
139999_4.pdf12 พ.ย. 2018สถิติการเกิดจากสูติบัตร แนกรายเดือน ปีงบ 2561128
149999_5.pdf12 พ.ย. 2018สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า แยกรายเดือน ปีงบ 2561126
159999_1.pdf10 พ.ย. 2018สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร ปีงบ 2561131