ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(e-GP) ทั้งหมด

18/10/19). ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานแผนที่ภาษี, งานผลประโยชน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานแผนที่ภาษี) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). จ้างติดตั้งราวกันตกรอบสระน้ำ บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ ๙ ซอย ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/19). จ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนมะโน ซอย 5 ตรอก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/19). จ้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อำนวย และถนนวรวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย ๒ ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/19). โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 16/10/19). โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล 15/10/19). จ้างปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/10/19). จ้างต่อเติมหลังคาคลุมชานชาลา บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมคืนผิวจราจร ซอยศูนย์ กศน.น่าน ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/19). จ้างก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านหัวข่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/19). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการน่านชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/10/19). ซื้อโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก (ระดับภาคเหนือ) ?นครแม่สอด อากาซาเกมส์? ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/19). จ้างโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/19). ซื้อโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/10/19). ซื้อถังพลาสติกดำและถุงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/10/19). จ้างต่อเติมหลังคาคลุมชานชาลา บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/10/19). จ้างปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมคืนผิวจราจร ซอยศูนย์ กศน.น่าน ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการน่านชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการน่านชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/9/19). จ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/9/19). จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5523 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/9/19). จ้างโครงการจ้างเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/19). จ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/19). จ้างโครงการจ้างเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเก็บขนเศษอาหาร หมายเลขทะเบียน บธ 1270 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/19). จ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 100.25 MHz ในรายการจับประเด็นข่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/19). จ้างสื่อประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 100.25 MHz ในรายการที่นี่เมืองน่าน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00 - 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเวลา 12 เดือนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/19). จ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 94.75 MHz ในรายการ เทศบาลเมืองน่านของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/9/19). จ้างก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านหัวข่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/9/19). โครงการจ้างเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน 18/9/19). จ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลเมืองน่านทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ข่าวเมืองน่าน) ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือน ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/19). จ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลเมืองน่านทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (นครน่าน) ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือนๆละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/19). จ้างประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงและวางแขน) จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/19). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.1 หมายเลขทะเบียน 80-4234 รหัสครุภัณฑ์ 004-25-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/19). จ้างเหมาซ่อมประตูอาคารเทศกิจและประตูห้องฝ่ายนิติการ (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/19). วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 16/9/19). ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/9/19). ซื้อโครงการคลังสมอง เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/9/19). จ้างโครงการคลังสมอง เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/19). ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/9/19). ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 10 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/19). ซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน (จำนวน 2 ด้าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/19). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/19). ซื้อวัสดุการศึกษาเด็กด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/19). จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง TEREX รหัส ๐๑๘-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการงานประเพณีเรือแข่งจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขาคู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการงานประเพณีเรือแข่งจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องผสมเสียง,เพาเวอร์แอมป์,ลำโพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/9/19). ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/9/19). ซื้อัวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/19). จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ งานเทศกิจ (จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/8/19). จ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ ห้องงานการเงินและบัญชี เบอร์โทร 110,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร 106 และระบบตู้สาขาชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/8/19). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/8/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่,ชุมชนบ้านศรีพันต้น,ชุมชนค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/8/19). ซื้อยาง รถตู้ทะเบียน นข802 น่าน (จำนวน 4 เส้น) รหัส ครุภัณฑ์ 001-48-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/19). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ (๘ ล้อ) จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ (๘ ล้อ) จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ของฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). ซื้อโครงการพ่อค้า-แม่ค้าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). จ้างโครงการพ่อค้า-แม่ค้าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). จ้างทำป้ายแนวเขตสวนสาธารณะ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/19). ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/8/19). จ้างซ่อมรถปิคอัพอีซูซุ ทะเบียน บจ. ๒๓๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/8/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/8/19). ซื้อวัสดุสำหรับทาสีเครื่องหมายจราจร งานรักษาความสงบ (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/8/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/8/19). ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกดิจิตอล) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/19). ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/8/19). ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/8/19). จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/19). จ้างปรับปรุงดาดลำเหมืองร่องโอ้ บริเวณถนนอนันตรวรฤทธิเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/19). จ้างซ่อมรถยนต์ (ตู้) ทะเบียน นข 1536 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/8/19). ซื้อวัดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 26 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/8/19). จ้างเหมาประกอบอหารกลางวันจำนวน 1 มื้อและอาหารว่างจำนวน 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/8/19). จ้างทำป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/8/19). ซื้อวัสดุยานพาหนะ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/8/19). จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต 9330 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/8/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่,ชุมชนบ้านศรีพันต้น,ชุมชนค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/8/19). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผงกั้นจราจรพลาสติกบรรจุน้ำได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/19). ซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/19). จ้างซ่อมรถราง รหัส 003-53-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/19). จ้างเช็คระยะรถโดยสาร (ตู้) รหัสครุภัณฑ์ 002-58-0008 หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/8/19). จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (งานท่องเที่ยวฯ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/8/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/8/19). จ้างปรับปรุงดาดลำเหมืองร่องโอ้ บริเวณถนนอนันตรวรฤทธิเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/8/19). จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/8/19). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/8/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกิจการสถานีขนส่ง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/8/19). ซื้อวัสดุเกษตร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/8/19). จ้างประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/8/19). จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (งานเทศกิจ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/8/19). ซื้อวัสดุเกษตร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/19). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/8/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/8/19). จ้างทำกระบะรองรับขยะติดเชื้อ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หนา ๑.๕ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/8/19). ซื้อวัสดุกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/8/19). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/8/19). ซื้อวัสดุกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/7/19). ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะศรีเมือง ระยะที่ 2 31/7/19). โครงการน่านชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน 31/7/19). ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ 25/7/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/7/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/7/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตั๋ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/7/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/7/19). ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/19). ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/19). จ้างโครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/19). จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/19). ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/7/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบฝาเหล็ก ถนนเทศบาลดำริห์ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/19). จ้างปรับปรุงดาดลำเหมืองบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. สาขาสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนผากอง ตรอก 4 ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/7/19). จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ทะเบียน ตค.๒๓๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/7/19). จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ (รถแทรคเตอร์) ทะเบียน ตค.๒๓๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/7/19). จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/7/19). จ้างต่อเติมหลังคาแนวเชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/7/19). จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมการประเมินและคณะกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 จำนวน 30 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/7/19). จ้างซ่อมรถรางคันที่ 1 รหัสพัสดุ 003-53-0001 ของศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลเมืองน่าน) บ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/19). ซื้อก่อสร้าง โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบฝาเหล็ก ถนนเทศบาลดำริห์ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนผากอง ตรอก 4 ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/19). ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/7/19). จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 802 น่าน รหัสพัสดุ 001-48-0006 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/7/19). ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลเมืองน่าน) บ้านพระเนตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/7/19). จ้างต่อเติมหลังคาแนวเชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/7/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาพรหม ซอย 2 ชุมชนบ้านหัวข่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/7/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์ อสม.ชุมชนบ้านมิ่งเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/7/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.บ้านฟ้าใหม่ หมู่ 9 ซอย 12 (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/7/19). จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/7/19). จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/19). จ้างต่อเติมอาคารห้องพักและห้องเก็บของ บริเวณโรงจอดรถขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/19). ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 75 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/6/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนซอยข้างวัดพญาภู (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนบ้านพญาภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/6/19). จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพิทยาและอาคารมหาวิทย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/6/19). ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ 9 ซอย 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสายท่าลี่ ซ.2 ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และซ่อมแซมลาน ค.ส.ล.ที่ชำรุด บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). ซื้อซื้อยาง รถตู้ทะเบียน นก 18 น่าน (จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจร (บริเวณแบกวรนคร - ถนนเลียบแม่น้ำน่าน) ชุมชนบ้านร้ำล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลเมืองน่าน) บ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลเมืองน่าน) บ้านพระเนตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/6/19). ซื้อแบตเตอร์รี่ รถตู้ ทะเบียน นข-1536 น่าน รหัสพัสดุ 001-52-0007 (จำนวน 1 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/6/19). จ้างจ้างทาสีทางม้าลายและเส้นชะลอความเร็ว บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/6/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.บ้านฟ้าใหม่ หมู่ 9 ซอย 12 (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/6/19). จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านมหาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/6/19). จ้างซ่อมแซมป้ายและติดตั้งภาพนิทรรศการที่จัดแสดงใน ศูนย์ล่องน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/6/19). จ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเชียงแข็ง ซ.1 ตรอก 1 ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/6/19). จ้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนสายท่าลี่ ซ.1 ชุมชนพญาภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/6/19). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ กง 5784 น่าน รหัสพัสดุ 002-57-0020 (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสายท่าลี่ ซ.2 ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและติดตั้งวาล์วน้ำ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และซ่อมแซมลาน ค.ส.ล.ที่ชำรุด บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนซอยข้างวัดพญาภู (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนบ้านพญาภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหลังวัดเชียงแข็ง ซอย 2 ตรอก 1 ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์ อสม.ชุมชนบ้านมิ่งเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาพรหม ซอย 2 ชุมชนบ้านหัวข่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนซอยข้างซันดารา บ้านฟ้าใหม่ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 ทะเบียน บต 6163 น่าน รหัสพัสดุ 004-55-0010 (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/6/19). ซื้อวัสดุโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/6/19). จ้างโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อแบตเตอรี่รถตู้ ทะเบียน นก 18 น่าน รหัสพัสดุ 001-60-0009 (จำนวน 1 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/6/19). จ้างเหมาทำป้ายจราจร (จำนวน 6 ป้าย) ของกิจการสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/6/19). จ้างติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้องแสง (จำนวน4 ม้วน) ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/6/19). จ้างประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 4 รายการ) งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 5 รายการ) ของงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/19). ซื้อพานพุ่มทอง พุ่มเงิน จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/5/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 5 รายการ) ของงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/5/19). จ้างป้่ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/5/19). ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/5/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำทองเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). จ้าง่ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา บริเวณโรงจอดรถบรรทุกขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง (รถแทรคเตอร์ D๖ ทะเบียน ตค.๕๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน บต.๓๖๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานพิธีสูมาคาราวะฯ ประจำปี 2562 (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 18 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/19). จ้างประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/5/19). ซื้อวัสดุโครงการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/5/19). ซื้อวัสดุโครงการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/5/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/5/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/5/19). ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/5/19). จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นก 18 รหัสพัสดุ 001-60-0009 (จำนวน 6 รายการ) ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/5/19). ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/19). ซื้อก่อสร้าง โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/19). จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ (PE) บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/19). ซื้อวัสดุเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/5/19). จ้าง่ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา บริเวณโรงจอดรถบรรทุกขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/5/19). จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji จำนวน 1 รายการ ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). จ้างทำป้ายไวนิล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง (จำนวน 2 มื้อ) และอาหารกลางวัน (จำนวน 1 มื้อ) วันฝึกอบรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/5/19). ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/5/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). จ้างก่อสร้างบ่อเกรอะ-ซึม ห้องสุขาบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/5/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 11 รายการ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/5/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 2 3/5/19). จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ 2/5/19). จ้างซ่อมรถรางคันที่ 1 รหัสพัสดุ 003-53-0001 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/5/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 10 รายการ) งานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 4 รายการ) งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/4/19). จ้างปูพื้นยางสนามเด็กเล่น ในสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/4/19). ซ่อมเครื่องคัดแยกขยะ 29/4/19). จ้างเหมารื้อถอนเตาเผาขยะติดเชื้อ (ส่วนที่ติดตั้งเผาพร้อมเตาเผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/4/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนเจ้าฟ้า ซอย 1 ตรอก 2 ชุมชนบ้านศรีพันต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/4/19). จ้างก่อสร้างบ่อเกรอะ-ซึม ห้องสุขาบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/4/19). ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/4/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/4/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/4/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9612 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/4/19). จ้างโครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 86 ปี (อาคารสามัคคีนุสารณ์) ด้านหลัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/4/19). จ้างซ่อมแซมโรงอาหาร (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/4/19). จ้างทำอาหารกลางวันและจ้างเหมาทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/4/19). จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บง 9639 น่าน (ดพ.5) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6177 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). ซื้อเครื่องไทยธรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเก็บขนเศษอาหาร หมายเลขทะเบียน บธ 1270 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). จ้างประกอบอาหารปิ่นโตถวายพระ อาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับโครงการ วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/4/19). จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถโดยสาร (ตู้) รหัสครุภัณฑ์ 002-58-0008 หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/4/19). ซื้อพวงมาลัยข้อมือ จำนวน 50 พวง และพวงมาลัยคล้องคอ จำนวน 80 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/4/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานพิธีสูมาคาราวะฯ ประจำปี 2562 (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/4/19). จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ D ๖ หมายเลขทะเบียน ตค. ๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/4/19). จ้างโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/4/19). ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/4/19). ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/4/19). ่ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 4/4/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากองซอย ๓ ตรอก ๖ ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/4/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจรบริเวณสี่แยกสะพานศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน 2/4/19). จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 ทะเบียน บต 6163 น่าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 3 พาน และเครื่องสักการะแบบโบราณ (พานกุ่มดอกไม้สด) จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/3/19). วัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 12 รายการ) 26/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 18 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/3/19). จ้างซ่อมรถรางคันที่ 2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ (จำนวน 11 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/19). ซื้อโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). ซื้อโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/3/19). จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/3/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/3/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/3/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านไผ่เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (ซอยหน้าโรงแรมชมน่านเพลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่นบริเวณหาดหินขาว ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณชุมชนบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 2 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนซอยข้างวัดมณเฑียรด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิจราจร ถนนรังษีเกษม ซอย 1 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนรังสีเกษม ซอย 1 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร บริเวณถนนราษฎร์ประสงค์ ซอย 3 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งเมนไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/3/19). จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนมะโน บริเวณสนามเด็กเล่นชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณรอบสุสานลอมเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/3/19). จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำและส่งน้ำ บริเวณระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างซ่อมแซมผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านมณเฑียร (สายกลาง) ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 6 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (ซอยหน้าโรงแรมชมน่านเพลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณชุมชนบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนซอยข้างวัดมณเฑียรด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 2 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านไผ่เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่นบริเวณหาดหินขาว ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/3/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/19). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/19). จ้างโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/19). จ้างปรับปรุงอาคารออกกกำลังกาย (ศูนย์ฟิตเนส) เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณรอบสุสานลอมเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). จ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/19). จ้างปรับปรุงอาคารส่วนประกอบของอาคารควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อเละพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/19). จ้างดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างท่อระบายน้ำชุมชนบ้านดอนศรีเสริมและบ่อสูบน้ำเสีย PS2 , PS5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/2/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/2/19). จ้างปรับปรุงทาสีรั้ว โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2/19). จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมือง (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). จ้างซ่อมรถดับเพลิง ดพ.1 ทะเบียน 80-4234 น่าน รหัสพัสดุ 004-25-0003 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมือง (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิงลานรวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก บานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/19). จ้างประกอบอาหารว่าง 1 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อสายเอ็นสำหรับใช้ตัดหญ้า ขนาด 3 มม. น้ำหนัก 8 กิโลกรัม (ม้วนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างปรับปรุงอาคารส่วนประกอบของอาคารควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อเละพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างประกอบอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างปรับปรุงลาน ค.ส.ล.โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างเติมเคมีแห้ง ถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 20 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๔๒๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง TEREX ทะเบียน ตค.๒๓๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/2/19). ซื้อแบริเออร์แบ่งช่องทางจราจร จำนวน 9 แท่น งานรักษาความสงบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/19). จ้างดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างท่อระบายน้ำชุมชนบ้านดอนศรีเสริมและบ่อสูบน้ำเสีย PS2 , PS5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/19). อาหารเสริมนม(โรงแรียน) สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนราชานุบาล 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/2/19). จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 4517 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/2/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง