ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่

สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน


214/10 ถนนมหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710234 , 054-710215 , 054-771502
โทรสาร 054-771646 , 054-771630
อีเมล์ : it@nancity.go.th

แผนที่