ระเบียบ: เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(138) โดย บรรจง กิตติสว่างวงค์