เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี: เทศบัญญัติงบประมาณ 61 เพิ่มเติม ฉ.1 (ฉบับประกาศใช้)

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 2018 อ่าน(115) โดย บรรจง กิตติสว่างวงค์