พระราชบัญญัติ: พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(94) โดย บรรจง กิตติสว่างวงค์