พระราชบัญญัติ: พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2540

เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(62) โดย บรรจง กิตติสว่างวงค์