ข่าวประชาสัมพันธ์: ประมูลขายขยะรีไซเคิลของเทศบาลเมืองน่าน

เทศบาลเมืองน่าน มีความประสงค์เปิดประมูลการขายขยะรีไซเคิล โดยมีราคากลาง(ราคาขั้นต่ำ)
จำนวนเงิน ๒๔๓,๕๗๖.- บาท ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียด ดังไฟล์แนบประกาศ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(204) โดย บรรจง กิตติสว่างวงค์