ข่าวประชาสัมพันธ์: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีพิธีส่งมอบห้องน้ำให้กับเทศบาลเมืองน่านตาม โครงการ "พลังคนไทย สุขา สุขใจ"

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นประธานในพิธีพิธีส่งมอบห้องน้ำ ให้กับเทศบาลเมืองน่านตาม โครงการ "พลังคนไทย สุขา สุขใจ" KING POWER THAI POWER ณ สวนสาธารณะศรีเมือง จ.น่าน โดยความร่วมมือของ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ เทศบาลเมืองน่าน 
          นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางเนตรชนก ทวีศรี ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ร่วมเปิด โครงการ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย สุขา สุขใจ" ณ สวนสาธารณะศรีเมือง จ.น่าน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน ในนามของประชาชนชาวจังหวัดน่านกล่าวต้อนรับ รมต.ท่องเที่ยวและกีฬาผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าสู่จังหวัดน่านด้วยความอบอุ่นอย่างเป็นทางการ ขณะที่ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ในนามคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านได้กล่าวขอบคุณถึงการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะในครั้งนี้ของ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 

          ด้าน นางเนตรชนก ทวีศรี ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการในครั้งนี้ว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย สุขา สุขใจ" เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน โครงการ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย สุขา สุขใจ" ถือเป็นหนึ่งความตั้งใจที่ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และเจตนารมย์ ในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อช่วยส่งเสริม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับแหล่งท่องเที่ยวของไทย ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพราะ “สุขา” ถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะสุขา ที่สะอาด มีคุณภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้พิการ ตามแนวทางการออกแบบโดยอาศัยหลักการอารยสถาปัตย์ ได้ใช้ประโยชน์อย่างสะดวก และเท่าเทียม จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับแหล่งท่องเที่ยว และยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทาง สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วย

          จังหวัดน่าน ถือเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งในภาคเหนือ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่เมืองเก่า มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก และในฐานะ เจ้าบ้าน เราจึงมุ่งหวังที่จะสร้างความสุขและความประทับใจ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ให้ทุกคนรู้สึกว่า เมื่อกลับไปแล้วเกิดความรู้สึกอยากจะกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ซ้ำอีกในทุกๆปี และปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง ที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจแก่นักท่องเที่ยว นั่นก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นเดียวกับ ห้องน้ำ "พลังคนไทย สุขา สุขใจ" ที่ได้มีการส่งมอบเพื่อใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวมในโอกาสนี้

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(163) โดย Nan City