ข่าวประชาสัมพันธ์: จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบเสื้อจักรยานพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก” ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike อุ่นไอรัก”

          จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบเสื้อจักรยานพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก” ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike อุ่นไอรัก” วันแรกมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ารับเสื้อจักรยารพระราชทานเป็นจำนวนมาก นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีกล่าวถวายราชสดุดี และร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเสื้อจักรยานพระราชทานให้แก่ ข้าราชการ และประชาชนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดน่าน ในการนี้นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีดังกล่าวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ได้จัดมีการประกอบพิธีมอบเสื้อพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก” ให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ " Bike อุ่นไอรัก” โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีกล่าวถวายราชสดุดี และร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเสื้อจักรยานพระราชทานให้แก่ ข้าราชการ และประชาชนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดน่าน ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการมอบเสื้อจักรยารพระราชทาน ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดน่าน โดยมีประชาชนทะยอยเดินทางเข้ารับมอบเสื้อจักรยานพระราชทานเป็นจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เข้าพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานทยอยมารับเสื้ออย่างต่อเนื่อง สำหรับการเข้ารับเสื้อจักรยานพระราชทาน จังหวัดน่านได้กำหนดจัดพิธีรับเสื้อจักรยานพระราชทาน ในระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2018 อ่าน(203) โดย Nan City