ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน ค.ศ. 2019 อ่าน(26) โดย Nan City