ข่าวประชาสัมพันธ์: นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมงานแสดงดนตรี“น้อมรำลึกองค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล”

          วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ข่วงเมืองน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน “นันทบุรี คีตกาล” บรรเลงโดย Kasetsart University Wind Symphony ซึ่งเป็นวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี วง Kasetsart University Wind Symphony หรือ KU Winds ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงดนตรีที่มีผลงานสำคัญอันเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยมจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ การประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2017 ครั้งที่ 18 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2018 อ่าน(148) โดย Nan City