ข่าวประชาสัมพันธ์: งานผลประโยชน์ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563

         งานผลประโยชน์ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563 ณ งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ทุกวันทำการ ไม่หยุดพักเที่ยง)

ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 อ่าน(206) โดย Nan City