ข่าวประชาสัมพันธ์: หนาวนี้....เทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน แลรักนิรันดร์กาล” ปีที่ 8

          หนาวนี้....เทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน แลรักนิรันดร์กาล” ปีที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ร่วมทำบุญตักบาตร สืบชะตาคู่รัก บูชาเทียนคู่ ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เมืองเก่าน่าน รับประทานอาหารในรูปแบบขันโตกพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองน่าน ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน
          เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ มูลนิธิฮักเมืองน่าน ททท.สำนักงานน่าน อพท. สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เครือข่ายโอทอปน่าน และองค์กรภาคีด้านการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนคู่รัก คู่สามีภรรยาคู่แม่ลูก คู่ลูกพ่อ คู่เพื่อนซี้ หรือคู่ไหนๆ และนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป มาเที่ยวเมืองน่านและทำบุญตักบาตรร่วมกันในกิจกรรม บุญมงคล ต่อเติมรักให้ยั่งยืน ในงาน“หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน แลรัก นิรันดร์กาล” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ ข่วงกระซิบรัก ข่วงเมืองน่าน และบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน 

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า “น่าน” เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นและความมีไมตรีจิตต้อนรับผู้มาเยือน อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่ทรงคุณค่า มีความงดงามโดดเด่นทางด้านศิลปกรรมทุกแขนง ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ของวัดภูมินทร์ที่แสดงถึงเรื่องราวในอดีต วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวน่านที่ผ่านมา รวมถึงเรื่องชาดกและพุทธประวัติตามพงศาวดารเมืองน่าน ประกอบกับเทศบาลเมืองน่านได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเมืองด้วยพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” [Nan The City of Happiness : A Lively Old Town] 
          ภาพ"ปู่ม่าน ย่าม่าน" หนึ่งในจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน อันเป็นผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ วาดขึ้นช่วงปี พ.ศ. 2410-2417 ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนา ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้อเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี้มีความประณีตมาก และมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ "กระซิบรักบันลือโลก" และกลายเป็นเสมือนสัญลักษณ์อันโดนเด่นของเมืองน่าน 

          เทศบาลเมืองน่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวน่านในช่วงฤดูหนาว โดยใช้ภาพดังกล่าวสื่อสารและเชื่อมโยงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชื่อกิจกรรม “หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ข่วงกระซิบรัก (ข่วงน้อย) ข่วงเมืองน่านและบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาล เมืองน่าน ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดน่าน ในช่วงฤดูหนาวและเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตของจังหวัดน่านสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
          และเมื่อเร็วๆมานี้ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน แลรักนิรันดร์กาล” ปีที่ 8 หนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวน่านประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยในที่ประชุมมีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมต่างๆ กำหนดการจัดกิจกรรม ในปี พ.ศ.2562 จะมีขึ้นในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 สถานที่จัดกิจกรรมหลักคือข่วงกระซิบรัก (ข่วงน้อย) ด้านข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านและข่วงเมืองน่านโดยมีการจัดกิจกรรม ทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ภาคกลางวันตั้งแต่ วันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 นั้น มีการฟ้อนล่องน่านที่แสดงถึงเอกลักษณ์น่าน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน จากคลัสเตอ์ผ้าทอเมืองน่าน คลัสเตอร์เครื่องเงินน่าน กลุ่มโอทอป ภาคค่ำวันที่ 18 มกราคม 2562 มีการแสดงทางวัฒนธรรม ภาคค่ำของวันที่ 19 มกราคม 2562 มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการแสดงแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ภาคค่ำของวันที่ 20 มกราคม 2562 มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมให้ได้ติดตามต่อเนื่อง ณ ข่วงเมืองน่าน ด้านหน้าวัดภูมินทร์ นอกจากนี้ตลอดทั้ง 3 วัน มีการจำหน่ายอาหาร สินค้าของฝากของที่ระลึกถนนคนเดิน “กาดข่วงเมืองน่าน” ด้วย ส่วนกิจกรรรมไฮไลท์ที่สำคัญ ภาคเช้าของวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 6.30 น. เริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ณ ข่วงเมืองน่าน พิธีบายศรีสู่ขวัญบริเวณข่วงกระซิบรัก พิธีสืบชะตา ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และบูชาเทียนเสริมสิริมงคลตามแบบประเพณีน่านโบราณ กิจกรรมลอดซุ้มพญานาค คู่ขวัญ ณ วัดภูมินทร์ ฯลฯ 


          เทศบาลเมืองน่านจึงขอเชิญชวนคู่รัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน แลรักนิรันดร์กาล ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่าง วันที่ 18-20 มกราคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5471 0234 ต่อ 102, 321 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โทร 0 5477 5169 www.nancity.go.thfaccebook : เทศบาลเมืองน่าน facebook : ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2018 อ่าน(495) โดย Nan City