ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศใช้)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศใช้)

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อ่าน(110) โดย Nan City