ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 อ่าน(142) โดย Nan City