ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ

รายละเอียดดังไฟล์แแนบ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2019 อ่าน(1044) โดย Nan City