ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และคืนผิวจราจร ถนนซอยข้างวัดมณเฑียรด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านมณเฑียร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และคืนผิวจราจร ถนนซอยข้างวัดมณเฑียรด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านมณเฑียร

รายละเอียดดังไฟลแนบ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(59) โดย Nan City