ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดดังไฟลแนบ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2019 อ่าน(98) โดย Nan City