ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน

รายละเอียดดังไฟล์แแนบ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2019 อ่าน(152) โดย Nan City