ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน นำโดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

          คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน นำโดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่านและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2562

          วานนี้ (16 เม.ย.2562) ภายในวิหารวัดช้างค้ำวรวิหาร ได้มีการจัดพิธีสรงน้ำ สูมาการวะ พระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะ จ.น่าน ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะ จ.น่าน และพระเถระผู้ใหญ่ โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ได้พร้อมกันที่วัดช้างค้ำวรวิหาร เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำสูมาการวะ ขอพรจากพระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง 2562 โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน นำโดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมพิธีสรงน้ำและขอพรคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในโอกาสนี้ด้วย

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2019 อ่าน(327) โดย Nan City