ข่าวประชาสัมพันธ์: บรรยากาศถนนข้าวแต๋น จ.น่าน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 คึกคัก สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ โดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองน่าน สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

          บรรยากาศถนนข้าวแต๋น จ.น่าน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 คึกคัก สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ โดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองน่าน สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ททท. และหน่วยงานภาคีสสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ททท. และหน่วยงานภาคี
          สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน ททท.และหน่วยงานภาคี จัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวแต๋น ปลอดเหล้าเบียร์ เน้น 4 ปลอด ปลอดเหล้า-เบียร์ ปลอดนุ่งสั้น ปลอดการทะเลาะวิวาท และปลอดภัย ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานให้คงไว้สืบไป ณ ถนนข้าวแต๋น หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน หรือถนนบริเวณถนนสุมนเทวราช เขตพื้นที่เศรษฐกิจ เทศบาลเมืองน่าน ยังคงมีเยาวชนคนน่าน และนักท่องเทียวร่วมกันเล่นน้ำกันอย่างศึกคัก โดยจัดกิจกรรมที่บริเวณถนนข้าวเเต๋นปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยไร้เหล้าเบียร์ทุกชนิด เพื่อเป็นการลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุรวมไปถึงการทะเลาะวิวาท มุ่งหวังให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายที่กำหนดไว้ เเละข้อบังคับทางสังคม ที่ขอความร่วมมือประชาชนงดดื่มและขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บริเวณพื้นที่ เล่นน้ำสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นการลดนักดื่มหน้าใหม่ลง ควบคู่กับการส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สำหรับถนนข้าวแต๋น ได้เปิดเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถด้านดนตรี สร้างสีสันให้กับถนนข้าวแต๋น อีกยังเชิญชวนให้เยาวชน เล่นสงกรานต์ด้วยความสุภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และปลอดเหล้า-เบียร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่รณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวแต๋น ต่างให้ความร่วมมืองดเหล้า-เบียร์ เป็นอย่างดี ซึ่งบรรยากาศ โดยมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ ร่วมเล่นน้ำ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน และเทศกิจของเทศบาลเมืองน่าน มาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ ด้านนาย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน กล่าวว่าที่ บริเวณถนนสุมนเทวราช หรือถนนข้าวแต๋นตลอดสาย จัดจุดโซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานต์ โดยยึดถือแนวประเพณีโบราณล้านนาให้มากที่สุด เน้นการประหยัดน้ำตามนโยบายรัฐบาล โดยได้ขอความร่วมมือให้เยาวชน เล่นสงกรานต์ด้วยความสุภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ รณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวแต๋น ต่างให้ความร่วมมืองดเหล้า-เบียร์ เป็นอย่างดี

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2019 อ่าน(854) โดย Nan City